Polityka Prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest „OPUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach, ulica Gdańska 15B, zwany dalej: „Administratorem”.
  Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Agnieszka Glaubert, pisząc na adres: opus@rnet.pl
 2. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania i zaktualizowania. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazaniem nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

REKRUTACJA REKRUTACJA