Oferta

Poradnia Zdrowia Psychicznego

W Poradni zajmujemy się leczeniem wszystkich zaburzeń i problemów psychicznych, z którymi zmagają się osoby dorosłe. Każdy z pacjentów może skorzystać z pomocy lekarza psychiatry, psychologa oraz psychoterapeuty.

Aby skorzystać z porady psychologicznej, niezbędne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku konsultacji u lekarza psychiatry nie jest ono wymagane.

Rejestracja

Poradnia Zdrowia Psychicznego jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -20.00. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Zarejestrować się można osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich pod numerami telefonu:

 • 52 397 55 19 – Chojnice
 • 609 528 568 – Człuchów

Aby leczenie przyniosło jeszcze lepsze rezultaty, warto też rozważyć pobyt na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Zajmujemy się diagnostyką, rehabilitacją oraz leczeniem osób dorosłych, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi i nerwicowymi. Udzielamy wsparcia i konsultacji.

Pomagamy osobom, które:

 • nie radzą sobie z trudnościami życiowymi
 • walczą z zaburzeniami psychicznymi, np. lękiem lub depresją
 • mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi
 • nie potrafią prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie

Rozpoczęcie leczenia

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na Oddział Dzienny Psychiatryczny uczestniczy w rozmowie wstępnej z lekarzem i w prezentacji Oddziału. Niezbędne jest również skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego.

Na rozmowę z lekarzem można umówić się telefonicznie, tel. +52 397 55 19.

Czas leczenia to 12 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

Metody terapii

W zależności od sytuacji i potrzeb pacjenta, dobieramy metodę terapii, która przyniesie najlepsze rezultaty. Możemy wymienić tutaj:

 • społeczność terapeutyczną
 • psychoterapię grupową
 • edukację zdrowotną
 • psychoedukację
 • muzykoterapię
 • zajęcia integracyjne
 • terapię zajęciową
 • zajęcia relaksacyjne
 • gimnastykę

Wsparcie dla rodzin

Choroba psychiczna i zaburzenia nerwicowe, z jakimi zmaga się nasz pacjent, pośrednio dotykają też jego najbliższych. Rodzina chorego również potrzebuje pomocy w tych trudnych chwilach. W naszej Poradni udzielamy wsparcia bliskim chorego. Chcemy, by potrafili odnaleźć się w tej trudnej sytuacji.

Leczenie osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne jest w całości finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Udzielamy kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, jak również ich rodzicom i opiekunom.

Lęk, przygnębienie, trudności w realizacji obowiązku szkolnego to problemy, które często dotykają bardzo młode osoby. Objawów świadczących o tym, że nie wszystko jest w porządku, nie można bagatelizować. Wiemy jednak, że większość dorosłych nie ma odpowiedniej wiedzy i nie potrafi pomóc swojemu dziecku. Dlatego w naszej Poradni udzielamy wsparcia zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom.

Zajmujemy się diagnostyką lekarską i psychologiczną. Istnieje możliwość skorzystania z porad i konsultacji lekarskich, które prowadzi lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, jak również z konsultacji psychologicznych oraz uczestniczenia w psychoterapii indywidualnej.

Pomagamy dzieciom i młodzieży, które:

 • doświadczają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz osobami najbliższymi
 • mają trudności w realizacji obowiązku szkolnego
 • często czują się samotne i przygnębione
 • miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju
 • łatwo się denerwują, wybuchają złością
 • często czują się niepewnie, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach
 • aktualnie przeżywają trudną sytuację w szkole, w domu
 • czują się nieszczęśliwie

Zapewniamy pomoc dla rodziców i opiekunów, którzy:

 • doświadczają niepokoju związanego z rozwojem psychicznym dziecka
 • mają trudności wychowawcze
 • chcą zasięgnąć opinii specjalistów na temat rozwoju psychicznego dziecka lub leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych u niego występujących
 • podejrzewają u dziecka występowanie zaburzeń psychicznych, nieprawidłowości rozwojowych lub zauważyli niepokojące zachowania

Autyzm dziecięcy i zespół Aspergera - konsultacje

Prowadzimy również konsultacje diagnostyczne i terapeutyczne, lekarskie i psychologiczne, na temat autyzmu dziecięcego i zespołu Aspergera. Nasi specjaliści: psychiatra dziecięcy, psycholog dziecięcy, pedagog specjalny, logopeda i fizjoterapeuta udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i pomogą Wam w wielu kwestiach.

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

W Poradni pomagamy osobom dorosłym uzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, hazardu, i internetu, jak również osobom współuzależnionym.

Diagnozujemy problem osoby uzależnionej, pomagamy jej wrócić do zdrowia psychicznego oraz do trzeźwego, normalnego życia.

Przeprowadzamy terapię grupową i indywidualną oraz opracowujemy osobisty program terapii. Istnieje też możliwość uczestniczenia w mityngach AA, podczas których można podzielić się własnym doświadczeniem i wysłuchać świadectwa innych osób.

Etapy i czas trwania leczenia/terapii:

 • diagnozowanie
 • terapia grupowa - dwie sesje w tygodniu
 • terapia indywidualna - indywidualny program rozwoju - ok. 12 miesięcy
 • konsultacja u lekarza psychiatry.

Przyjęcie odbywa się bez skierowania lub na podstawie skierowania wydanego przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo sądowego zobowiązania do leczenia. Termin wizyty można ustalić osobiście, za pośrednictwem osób trzecich, a także telefonicznie:

tel. 52 397 55 19 – Chojnice

tel. 609 528 568 – Człuchów

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Leczeniu na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu poddać się mogą osoby dorosłe po wstępnej rozmowie z terapeutą uzależnień i prezentacji Oddziału. Umówić się na rozmowę można telefonicznie pod nr: 52 397 55 19.

Podstawowy czas leczenia to 8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są od poniedziałku do piątku. W poniedziałki odbywają się w godzinach: 10-14.30, w środy 13.30 -18.00, w pozostałe dni od 9:00 do 14:00.

Za okres leczenia w Oddziale pacjenci otrzymują zwolnienie lekarskie.

Uczestnicy terapii mogą korzystać z konsultacji prowadzonych przez lekarza psychiatrę. Chcemy, by każdy nasz pacjent zrozumiał mechanizm swojego uzależnienia, nauczył się, jak radzić sobie z emocjami i wrócił do zdrowia psychicznego.

Terapia zapobiegania nawrotom – po ukończeniu programu w ramach poradni, oddziału dziennego lub leczenia stacjonarnego.

Terapia grupowa Rozwój Osobisty- 10 spotkań co dwa tygodnie- dwie edycje w roku.

Ośrodek Terapeutyczno-Rozwojowy

Spotkajmy się...

w Ośrodku Terapeutyczno-Rozwojowym w Chojnicach. Zapraszamy na zajęcia, warsztaty, terapię, pracę z ciałem …

Wszystko, co pragniemy zrobić służyć ma rozwojowi, harmonizowaniu ...uczuć, emocji, myśli i ciała.

Trwają zapisy na pierwszą edycję terapii DDA (syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików)  i DDD (syndrom Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) planowaną od 29 marca 2019 roku. Zajęcia będą odbywały się w Chojnicach przy ulicy Gdańskiej 15B.

Cennik:

Terapia trwa do 10 miesięcy w 3 blokach tematycznych. Koszt uczestnictwa w terapii  wynosi 2400 zł, możliwość płatności w III ratach.

Max ilość osób w grupie 12-15.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie wydrukowanego formularza  zgłoszeniowego dostępnego w zakładce dokumenty do pobrania i dostarczenie go osobiście pod adresem Gdańska 15B, 89-600 Chojnice lub wysłanie skanu mailem na adres: opus@rnet.pl lub faxem 523974487.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 604 528 924 lub 669 181 234

Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne

OPUS Spółka z o.o. w Chojnicach z Panią Prezes Spółki lekarzem psychiatrą Dorotą Wystańską informuje, iż realizuje zajęcia terapeutyczno-warsztatowe z zakresu uzależnień – dla osób osadzonych. Zajęcia na podstawie autorskich programów tj. uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków, hazardu/Internetu prowadzone są przez certyfikowanych terapeutów.

2 warsztaty po 2h każdy.

I WARSZTAT

Dostarczenie wiedzy na temat objawów uzależnienia, objawów głodu i sposobów zaradczych

II WARSZTAT

Mechanizm iluzji i zaprzeczania, który zaburza myślenie osoby uzależnionej, jego neutralizowanie stwarza możliwość realnego oglądu swojej sytuacji.

Odpłatność za całość 1200 zł.

Terapia indywidualna, terapia grupowa

Wszystko wskazuje, że masz problem…

Odczuwasz przymus, silną potrzebę realizowania zachowań związanych z hazardem, komputerem, grami, Internetem, ćwiczeniami fizycznymi, seksem... Przeżywasz niepokój rozdrażnienie, pogorszenie samopoczucia, gdy próbujesz ograniczyć zachowania związane z seksem, komputerem, hazardem, grami….

Doświadczasz ulgi, gdy możesz zrealizować swoje przymusy

Zespół specjalistów terapeutów jest gotowy pomóc Tobie...

Kontakt 604 528 924

Koszt konsultacji indywidualnej: 120 zł.